Praktijk de Boer en Agema

Het Voert 5 b

1613 KL Grootebroek


Telefoon:

Fax:

Spoedgevallen:

Overdag op werkdagen:

Avond/weekend:

HOME PRAKTIJKINFO NIEUWS MEDEWERKERS RECEPT LINKS

0228-512703

0228-522694


0228-515566

0229-297800

Praktijkuren:


dagelijks: 08.00 - 17.00 uur

donderdag: 08.00 - 12.00 uur

pauze: 12.00 - 14.00 uur

ochtendpauze en  werkoverleg : 10.00 – 11.00 uur

(praktijk telefonisch te bereiken via de spoedlijn 0228-515566)

Afspraak maken of Aanvraag visites:

Dagelijks: 08.00 - 10.00 uur

 

Inleveren herhaalrecepten:

Dagelijks: 08.00 - 10.00 uur

Online en via receptenlijn (0228 - 521024) 24 uur beschikbaar.


Inleveren urine en materiaal voor laboratorium:                                           

Dagelijks: 08.00 uur – 09.45 uur


Telefonisch spreekuur assistente:

Dagelijks (behalve donderdag): 14.00 - 15.00 uur