Praktijk de Boer en Agema

Het Voert 5 b

1613 KL Grootebroek


Telefoon:

Fax:

Spoedgevallen:

Overdag op werkdagen:

Avond/weekend:

HOME PRAKTIJKINFO NIEUWS MEDEWERKERS RECEPT LINKS

0228-512703

0228-522694


0228-515566

0229-297800

Klachten


Een goed contact met uw huisarts is belangrijk. Bent u over bepaalde zaken niet tevreden, bespreek die dan met ons. Mochten wij er desondanks niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de DOKH (dokter Agema) of SKGE (dokter de Boer)